Prof. Mirosław Michalik - Proteza mowy MÓWik jako rezultat wdrożeniowych badań logopedycznych-językoznawczych

Wystąpienie z Konferencji Szkoleniowej AAC 2022

Przejdź do zakupu

Prof. Mirosław Michalik "Proteza mowy MÓWik jako rezultat wdrożeniowych badań logopedycznych-językoznawczych"

W wystąpieniu, odwołując się do koncepcji naukowych badań podstawowych i stosowanych, autor przedstawia wybrane atrybuty protezy mowy MÓWik jako wymiernego rezultatu logopedyczno-lingwistycznego projektu wdrożeniowego. Odwołując się do swojej koncepcji lingwistyki AAC oraz niemowności i niemówienia, obalając przy okazji niektóre z mitów zakorzenionych głównie na gruncie tzw. tradycyjnej logopedii, prelegent zwraca uwagę na takie aspekty protezy, jak funkcjonalność, ergonomiczność oraz niespotykane nigdzie indziej szerokie wykorzystywanie przez nią cech języka naturalnego. Cech, dzięki którym umożliwia ona spełnianie praktycznie wszystkich funkcji komunikacyjnych dotychczas dostępnych tylko językom naturalnym.

W tym produkcie znajduje się:

  • Prof. Mirosław Michalik - Proteza mowy MÓWik jako rezultat wdrożeniowych badań logopedycznych-językoznawczych
    1 h 3 m

O autorze

prof. zw. dr hab. Mirosław Michalik – zatrudniony w Katedrze Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu; językoznawca, logopeda, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (od 2011 r.), członek Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy PAN, autor ponad stu czterdziestu publikacji naukowych, w tym siedmiu monografii autorskich, członek Rad Naukowych i Rad Recenzenckich kilkunastu czasopism. Koordynator międzyuczelnianych studiów podyplomowych „Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii”. Członek Pracowni Gerontologopedii Instytutu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów IFP UP. Biegły sądowy z zakresu logopedii.

W latach 2014-2019 kierownik Zakładu Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej UP. Brał udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, pełnił m.in. funkcję redaktora naczelnego „Nowej Logopedii”, „Neurolingwistyki Praktycznej”, serii „Studia Logopaedica” oraz przewodniczącego Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Jednym z jego głównych zainteresowań naukowych jest zjawisko niemówienia, które analizuje także jako logopeda-praktyk pracujący terapeutycznie z dziećmi dotkniętymi głębokimi zaburzeniami mowy. Bada również z perspektywy metodologicznej i lingwistycznej komunikację alternatywną i wspomagającą (AAC). Był współpomysłodawcą i kierownikiem pierwszych w Polsce kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu niemówienia i AAC, prowadzonych w krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym.

Wystąpienie z Konferencji Szkoleniowej AAC 2022

Prof. Mirosław Michalik - Proteza mowy MÓWik jako rezultat wdrożeniowych badań logopedycznych-językoznawczych. Dostęp

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn