Ewa Grzelak - Wspomaganie mowy i mówienia za pomocą AAC

Wystąpienie z Konferencji Szkoleniowej AAC 2022

Przejdź do zakupu

"Wspomaganie mowy i mówienia za pomocą AAC" - Podczas mojego wystąpienia chcę zmierzyć się z wybranymi mitami dotyczącymi AAC i udzielić odpowiedzi na pytanie dlaczego komunikacja wspomagająca nie hamuje mowy i mówienia, a wręcz przeciwnie, wspiera użytkowników AAC w tym zakresie .Ponadto powiem dlaczego nie należy czekać z wprowadzaniem komunikacji wspomagającej i nie traktować jej jako ostatniej oraz nakreślę rolę AAC w życiu osób niemownych i niemówiących.

W tym produkcie znajduje się:

  • Ewa Grzelak - Wspomaganie mowy i mówienia za pomocą AAC
    35 minut

O autorze

Ewa Grzelak - logopeda, terapeuta AAC, anglistka, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, glottodydaktyk.  Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się. W praktyce logopedycznej łączy stosowanie AAC z równoczesnym wspomaganiem mówienia w oparciu o zasady motorycznego uczenia się. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów oraz wykłady dla studentów. Prywatnie mama trzynastoletniego Huberta, chłopca z  autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC.

Wystąpienie na konferencji szkoleniowej AAC 2022

Ewa Grzelak - Wspomaganie mowy i mówienia za pomocą AAC

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn