Elżbieta Dawidek - Dzienniki jako pomoc we wdrażaniu AAC

Wystąpienie z Konferencji Szkoleniowej AAC 2022

Przejdź do zakupu

Elżbieta Dawidek "Dzienniki jako pomoc we wdrażaniu AAC" - Osoby z całościowymi problemami komunikacyjnymi możemy wspierać budując ich system językowy i rozwijając odpowiednio indywidualny system AAC.

Dzienniki pomagają dodatkowo wspierać rozumienie sytuacji. Rozwijają zdolności budowania konceptów czasu, przestrzeni i pomagają uczyć opisu i opowiadania. Mogą zostać włączone na każdym etapie wdrażania AAC.

W tym produkcie znajduje się:

  • Elżbieta Dawidek - Dzienniki jako pomoc we wdrażaniu AAC
    25 minut

O autorze

Elżbieta Dawidek - logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, glottodydaktyk.

Szkoli Rodziców, Opiekunów i Nauczycieli do praktycznego wdrażania AAC w życiu codziennym.

Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z kompleksowymi problemami komunikacyjnymi. 

W ramach własnej praktyki prowadzi gabinet logopedyczny - "Pracownia" logopeda mobilny - dojeżdża do pacjentów oraz współpracuje z placówkami edukacyjnymi z woj. lubelskiego.

Publikacje:

https://www.polskietowarzystwologopedyczne.pl/biuletyn-logopedyczny-archiwum/biuletyn-logopedyczny-nr-33-2019/  Elżbieta Dawidek, Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC w terapii niemówiących dzieci z autyzmem – zastosowanie programu Mówik, „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 169-193. 

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn