Andrzej Cwaliński - Modelowanie - i co dalej? Kształtowanie zachowań komunikacyjnych z użyciem AAC

Wystąpienie z Konferencji Szkoleniowej AAC 2022

Przejdź do zakupu

Andrzej Cwaliński "Modelowanie - i co dalej? Kształtowanie zachowań komunikacyjnych z użyciem AAC" Wśród kandydatów na użytkowników AAC są osoby, które nie potrafią naśladować, które mają ograniczenia funkcji motorycznych, osoby z dysfunkcją zmysłu wzroku. Co z nimi? Czy w ich przypadku modelowanie będzie skutecznym sposobem kształtowania zachowań komunikacyjnych? Czy istnieją inne skuteczne, warte rekomendacji, sposoby kształtowania zachowań komunikacyjnych? Odpowiedzi na powyższe i inne pojawiające się pytania, stanowić będą motyw przewodni mego wystąpienia.

W tym produkcie znajduje się:

  • Andrzej Cwaliński - Modelowanie - i co dalej? Kształtowanie zachowań komunikacyjnych z użyciem AAC
    35 minut

O autorze

Andrzej Cwaliński - kwalifikowany terapeuta AAC. Oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczyciel informatyk. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Zatrudnienie:

  • w latach: 1998 -2008 oraz 2016– 2019: nauczyciel-terapeuta i wicedyrektor w Ośrodku Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku;
  • w latach 2008 – do chwili obecnej: nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku;
  • od 1.09.2021 do chwil obecnej: doradca metodyczny ds. kształcenia specjalnego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Edukator m.in. w zakresie AAC w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN w Warszawie, Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, prowadzący zajęcia na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych Porozumiewanie się osób niemówiących w praktyce terapeutycznej – alternatywne metody komunikacji z przedmiotu AAC w autyzmie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Zainteresowania: terapia poznawczo-behawioralna, etologia, ogrodnictwo, muzyka, fotografia.

Wystąpienie na Konferencji Szkoleniowej AAC 2022

Andrzej Cwaliński - Modelowanie - i co dalej? Kształtowanie zachowań komunikacyjnych z użyciem AAC

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn